Informatyzacja GOKiSu trwa

Dorota Leń | Niedziela 09.06.2013 aktualizacja: 09.06.2013, 11:57
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach informują o przystąpieniu do realizacji projektu pn. „Informatyzacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Celem projektu jest rozszerzenie oferty kulturalno-turystycznej gminy Prusice poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w ośrodku kultury.

W ramach projektu zakupione zostaną: urządzenie wielofunkcyjne, laptopy, zestawy komputerowe, kamery z akcesoriami, profesjonalne nagłośnienie, projektor multimedialny z ekranem przenośnym, dwa telebimy o wymiarach 3mx2m oraz jeden telebim o wymiarach 6mx4m. Większy telebim będzie pełnił funkcję kina plenerowego, w sali GOKiS będzie mieściło się kino studyjne. Na pozostałych dwóch telebimach będą wyświetlane informacje o wydarzeniach kulturalnych i sportowych organizowanych w gminie Prusice oraz prezentujące ofertę turystyczną gminy.

Realizacja projektu zakończy się w sierpniu tego roku. Wartość zadania według podpisanego aneksu w UMWD to 756 880,46 zł, z czego 529 816,32 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednak całkowita wartość projektu wyniesie ostatecznie 783674,46 zł

Projekt jest realizowany w  ramach priorytetu 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska”  (Turystyka i Kultura), w ramach działania 6.4 – Turystyka kulturowa – „Informatyzacja ośrodków kultury”.

 

|