Informatyzacja GOKiSu do dofinansowania

Dorota Leń | Niedziela 19.08.2012 aktualizacja: 19.08.2012, 11:34
Projekt pod tytułem „Informatyzacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach” znalazł się na liście wybranych projektów do dofinansowania. Przypomnijmy, że przeszedł pozytywnie ocenę formalną, merytoryczną, a także strategiczną i w środę 8 sierpnia br. został zaakceptowany pozytywnie przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach priorytetu 6, działania 6.4 – Turystyka kulturowa – „Informatyzacja ośrodków kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu to 519 500,01, z czego kwota dofinansowania 363 650,01. 

Realizacja projektu będzie miała miejsce w 2013 i w 2014 roku.

|