Informacja o zajęciach w przerwie świątecznej w Zespole Szkół w Prusicach!!!

Dorota Leń | Wtorek 09.12.2014 aktualizacja: 09.12.2014, 22:05
www.men.gov.pl
www.men.gov.pl /

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

pamiętajcie, że macie prawo, by nauczyciele zaopiekowali się Waszym dzieckiem podczas przerwy świątecznej. Jeśli macie taką potrzebę, zgłoście tę prośbę dyrektorom szkół.

Przerwa świąteczna, która w tym roku jest zatwierdzona między 22 a 31 grudnia, a także 2 i 5 stycznia 2015r. nie jest czasem wolnym od pracy dla nauczycieli. Wolne, tak jak wszyscy, nauczyciele mają jedynie w dni świąt. W inne dni pozostają do dyspozycji dyrektora. Tak więc dyrektor, na Waszą prośbę, może zaplanować, aby nauczyciele w tym czasie prowadzili zajęcia z Waszymi dziećmi.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej -  http://men.gov.pl/index.php/1684-obowiazkowa-opieka-nad-uczniami-w-czasie-przerwy-swiatecznej

W związku z obowiązkami nałożonymi na dyrektorów szkół powyższym listem Pani Minister, zwracam się z prośbą aby rodzice, którzy chcą skorzystać z zajęć opiekuńczych w szkole w czasie przerwy świątecznej, oraz 2 i 5 stycznia 2015r. zgłosili taką potrzebę do wychowawcy klasy.

        Dyrektor ZS w Prusicach:

                          Dorota Borowiecka

|