II Forum Wymiany Doświadczeń dla Partnerstwa

Dorota Leń | Środa 27.02.2013 aktualizacja: 27.02.2013, 20:21
W dniach 21-22 lutego 2013 r. w Trzebnicy, odbyło się II Forum Wymiany Doświadczeń dla Partnerstwa, w ramach projektu Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 6 JST. Liderem Projektu jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA, natomiast gospodarzem II Forum była Gmina Prusice

Tematem dwudniowego spotkania był: „EKOROZWÓJ W GMINIE I POWIECIE”

 

Wśród zaproszonych Partnerów znaleźli się:

  1. Powiat kamiennogórski
  2. Gmina Lelów
  3. Gmina Miedźno
  4. Powiat milicki
  5. Gmina Otyń

 

Pierwszy dzień spotkania opierał się na zajęciach prowadzonych przez specjalistę z dziedziny ekologii – przedstawiciela WFOŚiGW w Lublinie. Zostały poruszone takie tematy jak:

  1. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych prowadzonych przez Gminy i Powiaty;
  2. Obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami;
  3. Rola gmin i powiatów w przygotowaniu inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

 

Dodatkową atrakcją była wystawa stoisk z produktami lokalnych- prusickich-  stowarzyszeń, ręcznie robione ozdoby i smakołyki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i podziwem Gości. Po części merytorycznej Gmina Prusice zaprosiła uczestników na koncert ludowego zespołu Strupinianie, który wzbudził ogromny entuzjazm i radość wśród publiczności. 

 

Drugi dzień Forum przeznaczony był na prezentację i wymianę doświadczeń Partnerów w zakresie podejmowanych działań ekologicznych. Omawianymi tematami były: gospodarka odpadami komunalnymi, kanalizacje, oczyszczalnie ścieków, odnawialne źródła energii, problematyka azbestu oraz działania ekologiczne.  Każdy z uczestników przedstawił prezentację dotyczącą swojej gminy, czy powiatu. Dużą pomocą był komentarz eksperta, który zwrócił uwagę na możliwości rozwoju oraz  pochwalił za nasze osiągnięcia.

Wszystkim Partnerom dziękujemy bardzo za uczestnictwo i aktywny udział oraz za możliwość wymiany doświadczeń.

 

Róża Popielarz

 

 

- FOLDER

|