I FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ PARTNERSTW

Dorota Leń | Niedziela 28.10.2012 aktualizacja: 08.12.2012, 18:08
W dniach 17 – 18 października w Hotelu Kaskada niedaleko Milicza odbyło się I Forum Wymiany Doświadczeń Partnerstw w ramach partnerskiego projektu „Nowa jakość zarządzania w 6 JST”, którego Liderem jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW), a Partnerami: Gmina Prusice, Powiat Milicki, Powiat Kamiennogórski, Gmina Otyń, Gmina Lelów i Gmina Miedźno.

Gminę Prusice na dwudniowym forum reprezentowali: wiceburmistrz Kazimiera Rusin, kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Wojciech Hoffman oraz podinspektor ds. funduszy strukturalnych Dorota Leń.

 

Podczas dwudniowego forum zaprezentowano w pierwszy dzień Gminy i Powiaty wszystkich partnerów projektu w celu wspólnego poznania. Natomiast drugi dzień spotkania odbył się pod hasłem „Źródła dochodów JST – nowe spojrzenie”, który poprowadzili dr Rafał Cieślak – radca prawny, oraz Michał Tymburski – doradca podatkowy. W trakcie rozmawiano także o funduszach unijnych, nowej strategii na lata 2014 – 2020, VAT, funduszach szwajcarskich i norweskim mechanizmie finansowym, a także partnerstwie publiczno – prywatnym.

 

Spotkanie w powiecie milickim było pierwszym z sześciu zaplanowanych wizyt studyjnych w ramach realizowanego projektu. Kolejne forum odbędzie się na przełomie marca – maja 2013 roku u jednego z pozostałych Partnerów projektu.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 6 JST” jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie:5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

 

Termin realizacji: 1.06.2012 r. – 31.10.2014 r.

Cel główny projektu: Podniesienie sprawności i jakości świadczonych usług publicznych w 6 JST poprzez profesjonalizację procesów zarządzania i obsługi klienta oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji pracowników JST w kluczowych obszarach ich funkcjonowania.

 

GŁÓWNE ZADANIA W RAMACH PROJEKTU:

 

1.         Utworzenie i profesjonalizacja biura obsługi klienta

2.         Rozwój kompetencji kadr

3.         Uzupełniające formy podniesienia kwalifikacji

4.         Doskonalenie eUrzędu

5.         Doskonalenie zarządzania strategicznego

6.         Doskonalenie zarządzania kadrami

7.         Doskonalenie zdolności tworzenia aktów prawa miejscowego

8.         Przeprowadzenie badania satysfakcji klienta wewnętrznego i zewnętrznego

9.         Doskonalenie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym i Konfliktom Interesów

10.       Przeprowadzenie samooceny według modelu CAF

11.       Forum Wymiany Doświadczeń dla Partnerstwa

ZADANIA PRZYPADAJĄCE NA GMINĘ PRUSICE:

 

Wartość projektu przypadająca na Gminę Prusice wynosi ponad 249 tys. zł.

Z uzyskanych środków przewidziano szkolenia dotyczące:

Ø  rozwoju kompetencji pracowników,

Ø  usług elektronicznych – eUrzędu,

Ø  zarządzania strategicznego,

Ø  zarządzania kadrami,

Ø  tworzenia aktów prawa miejscowego,

Ø  przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i konfliktom interesów,

 

Przeprowadzone zostanie:

- badanie satysfakcji klienta zewnętrznego i wewnętrznego

- samoocena urzędu według modelu CAF.

Ponadto zostanie utworzone w Urzędzie Biuro obsługi klienta.

Więcej informacji o projekcie: www.njz.araw.pl

Zachęcamy również do zapoznania się z Folderem Informacyjnym, który został wydany w ramach projektu.

Do pobrania:

- FOLDER

- FOTOREPORTAŻ

- RAPORT Z PRZEBIEGU I FORUM DOŚWIADCZEŃ

FOTO: ARAW

|