Gospodarowanie energią

Dorota Leń | Środa 16.05.2012 aktualizacja: 16.05.2012, 15:58
Gmina Prusice w latach 2010-2011 uczestniczyła w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Bazylego Poskrobko we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie pn. Uwarunkowania i mechanizmy racjonalizacji gospodarowania energią w gminach i powiatach

Efektem projektu było między innymi opracowanie polityki energetycznej Gminy Prusice oraz inwentaryzacji zasobów biomasy. Ponadto inne cenne publikacje jak:

- Gospodarowanie energią na poziomie lokalnym- podręcznik dla gmin pod red. Bazylego Poskrobki

- dr inż. Joanna Godlewska; Poradnik dobrych praktyk gospodarowania energią w gospodarstwie domowym

- dr inż. Joanna Godlewska; Poradnik dobrych praktyk gospodarowania energią w gospodarstwie rolnym

- dr inż. Alicja Małgorzata Graczyk; Poradnik dobrych praktyk gospodarowania energią w mikro-przedsiębiorstwie

 

Koordynatorami projektu ze strony Gminy Prusice byli:

Kazimiera Rusin - zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Prusice

Michał Koziński- inspektor do spraw planowania inwestycji i infrastruktury

Opracowane materiały są dostępne na stronie internetowej www.energia.wse.edu.pl oraz w wersji papierowej na stanowisku pracy u Pana Michała Kozińskiego. Zapraszamy do zapoznania się nimi i rozpowszechnianie informacji wśród zajmujących się problematyką energetyki wszystkich pracowników Urzędu i mieszkańców gminy.

 

Michał Koziński

|