GMINA PRUSICE W PROGRAMIE YOUNGSTER – ANGIELSKI TWOJĄ SZANSĄ

Dorota Leń | Czwartek 11.04.2013 aktualizacja: 11.04.2013, 17:15
Miło nam poinformować, że Gmina Prusice zakwalifikowała się do Programu Youngster w roku szkolnym 2013/14.

Program „Youngster” ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich oraz ułatwienie im dostępu do miejskich szkół ponadgimnazjalnych. Priorytetem w działaniach jest stworzenie wszystkim chętnym gimnazjalistom klas trzecich możliwości uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego. Program przeznaczony dla 45 osób – obecnych uczniów klas II Gimnazjum.

W ramach programu „Youngster”:

- uczniowie dzieleni są na niewielkie, 10-15 osobowe grupy, odpowiadające umiejętnościom językowym oraz uczestniczą w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, obejmujących 90 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego dla każdej z grup,

- gimnazjaliści otrzymują bezpłatnie podręczniki (inne od używanych w szkole) i mają możliwość sprawdzania wiedzy na platformie e – learningowej,

- nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia, biorą udział w bezpłatnych szkoleniach, doskonalących ich kwalifikacje zawodowe

- wszyscy uczniowie, kończący zajęcia, uzyskują odpowiednie certyfikaty, a najlepsi – nagrody,

- biblioteki szkolne corocznie są wyposażane w  dodatkowe materiały edukacyjne (do 300 zł),

- wszyscy uczestnicy mogą wziąć udział w „Konkursie na najlepszego ucznia i wiodącego nauczyciela” (regulamin znajduje się w „Materiałach do pobrania”) oraz w Konkursie Projektów Klasowych „Teenagers in action”.

Program „Youngster” zostanie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. 

|