Gmina Prusice terminowo przekazuje dane

Dorota Leń | Niedziela 11.03.2012 aktualizacja: 11.03.2012, 22:00
Prusice obok Obornik Śląskich to jedna z dwóch gmin powiatu trzebnickiego, a siedmiu gmin województwa dolnośląskiego, która dochowuje terminowości w przekazywaniu danych z jednostek posiadających elektroniczny system ewidencji ludności do wojewódzkiego zbioru meldunkowego.

Zgodnie z art. 44c ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych  (tekst jednolity z 2006 roku) organy prowadzące ewidencję ludności są zobowiązane do niezwłocznej aktualizacji każdej zmiany danych osobowych zawartych w zbiorach meldunkowych oraz w zbiorze PESEL. Każdy organ gminy, po wprowadzeniu danych do gminnego zbioru meldunkowego, przekazuje wojewodzie dane ze zbiorów danych w terminie do 2 dni  roboczych od dnia otrzymania informacji o zmianie danych.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przeprowadził analizę, z której wynika, że tylko 7 gmin województwa dolnośląskiego przekazuje terminowo dane do wojewódzkiego zbioru meldunkowego. Wśród tych gmin są Prusice obok Świdnicy (miasto), Zgorzelca (miasto), Lubania (miasto), Wrocławia, Kamiennej Góry (gmina) i Obornik Śląskich.

Jak się okazuje dochowanie terminowości oraz należytej staranności przy wprowadzaniu informacji do systemów informatycznych ma istotne znaczenie dla podmiotów korzystających z elektronicznych rejestrów.

|