Gmina Prusice stawia na Odnowę Wsi!

Dorota Leń | Sobota 26.04.2014 aktualizacja: 26.04.2014, 23:37
W Prusickim Obiekcie Multifunkcyjnym w poniedziałek 14 kwietnia 2014 roku na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza odbyło się spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego Włodzimierzem Chleboszem odnośnie Odnowy Dolnośląskiej Wsi.

W Gminie Prusice znajduje się 27 Sołectw, z czego do Odnowy Dolnośląskiej Wsi należy 24 Sołectwa, które dzięki szkoleniom, warsztatom oraz wizytom studyjnym poznają metody na poprawę jakości życia na wsi i chętnie z nich korzystają.

W spotkaniu z Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego Włodzimierzem Chleboszem uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Kazimiera Rusin, Sekretarz Miasta i Gminy Prusice Grzegorz Terebun, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice Zbigniew Ziomek, radni oraz Ci do, których jest przede wszystkim skierowana Odnowa Wsi Sołtysi oraz Liderzy wraz z Grupami Odnowy Wsi z terenu całej Gminy Prusice.

 


 

RELACJĘ ZE SPOTKANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WŁODZIMIERZEM CHLEBOSZEM MOŻNA OBEJRZEĆ TUTAJ:

https://www.youtube.com/watch?v=sRMvwB2JITg

 


 

Dofinansowania dla Gmin

Liderzy i Członkowie Odnów Wsi poszczególnych miejscowości mieli okazję dowiedzieć się co w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi poza ciężką pracą na nich czeka, a są to szkolenia, warsztaty, wizyty i wyjazdy studyjne, konferencje oraz coroczne Kongresy Odnowy Wsi.

Marszałek Włodzimierz Chlebosz opowiedział również, o tym skąd można pozyskać dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na działania odbywające się na terenach wiejskich. Są tak naprawdę dwie możliwości jeśli chodzi o Odnowę Dolnośląskiej Wsi. Pierwsza to tzw. „Mała Odnowa Wsi”, która jest skierowana dla gmin i można otrzymać tutaj dofinansowanie na jedno zadanie do 30 000,00 zł. Celem tego konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz podniesienie kwalifikacji mieszkańców wsi, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że Gmina Prusice od momentu, kiedy istnieje możliwość otrzymania dofinansowania chętnie i skutecznie korzysta z konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. W 2011 roku został zrealizowany projekt „Zagospodarowanie otwartej przestrzeni we wsi Chodlewko – budowa placu zabaw”, w 2012 roku „Zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla Kapeli Ludowej Trzy Dęby z Borówka”, w 2013 roku zrealizowano zadanie „Budowa placu zabaw, altany oraz grilla w miejscowości Krościna Mała”. Całkowita wartość tych inwestycji to: 156 910,53 zł, z czego otrzymane dofinansowanie to 65 840,38 zł.

W tym roku Gmina Prusice złożyła wniosek na budowę placu zabaw w Kaszycach Wielkich.

Wsparcie idei Stowarzyszeń i Grup Odnów Wsi

Druga możliwość otrzymania dofinansowania to konkurs na „Przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy Wsi”, który skierowany jest do organizacji pozarządowych. Jego celem jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w „Odnowie Wsi Dolnośląskiej”, w realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich. W ramach konkursu można otrzymać tzw. „mały grant” do 5 tys. zł. na witacze, strony internetowe, materiały promocyjne oraz imprezy promujące ideę Odnowy Wsi.

Stowarzyszenia z terenu Gminy Prusice z roku na roku chętnie składają wnioski o dofinansowanie drobnych działań na terenach wiejskich i z wielkim zaangażowaniem po otrzymaniu dofinansowania je realizują. W tym roku nasze Stowarzyszenia złożyły również wnioski i oczekują z ogromną niecierpliwością na wyniki i listę rankingową.

Ciężka praca jest nagradzana

Szereg działań, pomysły oraz ciężka praca mieszkańców terenów wiejskich jest doceniana w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Konkurs odbywa się w IV kategoriach: „Najpiękniejsza Wieś”,  „Najpiękniejsza Zagroda”,  „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi” oraz  „Najlepszy start w Odnowie Wsi”.

W 2013 roku do konkursu Gmina Prusice zgłosiła Sołectwo Borówek w kategorii „Najpiękniejsza Wieś”, które zdobyło wyróżnienie oraz gospodarstwo Pani Moniki Morsztyn z Kaszyc Wielkich w kategorii „Najpiękniejsza Zagroda”.

W tym również zostały wysłane zgłoszenia, tym razem Sołectwo Borówek wraz ze swoimi działaniami w kategorii „Najlepszy Start w Odnowie Wsi”. 

|