Gmina Prusice jest EKO!

UMiG Prusice | Piątek 13.04.2012 aktualizacja: 14.04.2012, 15:23
Podczas konferencji na Uniwersytecie Ekonomicznym zostały wręczone Laury Ekoprzyjaźni 2011 oraz wyróżnienia przyznane przez miesięcznik Ekonatura. Jedno z nich zdobyła Gmina Prusice, która otrzymała dyplom za wspieranie edukacji ekologicznej w Polsce.

W czwartek 12 kwietnia 2012 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyła się konferencja pt. „Zrównoważony rozwój, a ekologia w Polsce”. Podczas niej odbyły się wykłady dotyczące ekologii:

- „Od ekorozwoju do zrównoważonego” prof. dr hab. Bogusław Fiedor

– rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

- wykład inauguracyjny mgr inż. Ryszard Gruszczyński – prezes Stowarzyszenia EKONATURA

- „Zrównoważony rozwój energetyki w gminach” -  prof. nadzw. dr hab. Andrzej Graczyk

- „Zrównoważony transport” - prof. dr hab. inż. Wojciech Suchorzewski

- „Rynek technologii i usług środowiskowych, a zrównoważony rozwój” - prof. dr hab. Zofia Wysokińska

- „Edukacja ekologiczna jako integralny element edukacji dla rozwoju zrównoważonego” - prof. dr hab. Tadeusz Borys

W trakcie konferencji wręczono w ramach IV edycji Laury Ekoprzyjaźni 2011 oraz wyróżnienia przyznawane przez redakcję ogólnopolskiego miesięcznika Ekonatura.

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach otrzymał wyróżnienie za działania na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej. Wyróżnienie w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza odebrała Wiceburmistrz Miasta i Gminy Prusice Kazimiera Rusin.

Stowarzyszenie Ekonatura wydaje ogólnopolski miesięcznik „Ekonatura”. Aktywność wydawnictwa koncentruje się na podnoszeniu świadomości ekologicznej i prozdrowotnej społeczeństwa polskiego tj. dbaniu o dobro przyrody, rozpowszechnianiu proekologicznej działalności na rzecz środowiska, najnowszych technologii i produktów ekologicznych, a także promowaniu zdrowego stylu życia. Miesięcznik „Ekonatura” wydawany jest od grudnia 2003 r.  

 

   

   

|