Gala Młodych Talentów

UMiG Prusice | Czwartek 21.06.2012 aktualizacja: 21.06.2012, 15:24
Wczoraj w restauracji Riviera odbyła się, już po raz 10 gala „Młody talent”.

Nagrody zostały rozdane w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich została rozdana najlepszym absolwentom roku szkolnego 2011/2012 oraz Omnibusom i Omnibuskom – wielokrotnym laureatom konkursów powiatowych.  W tej kategorii było nagrodzonych siedmiu absolwentów szkół, oraz 16 uczniów którzy zdobyli tytuł Omnibusa. W drugiej kategorii zostały rozdane dyplomy dla laureatów I, II i III miejsc w konkursach przedmiotowych.  Nagrodzonych zostało 33 uczniów z ZS w Prusicach, Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach, oraz Szkoły Podstawowej w Skokowej. 

Galę prowadzili państwo Iwona i Mariusz Kiepulowie. Uświetnili ją swoją obecnością wybitni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, Wiceburmistrz Kazimiera Rusin, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Zbigniew Ziomek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Renata Cybulska – Kaczałko, dyrektor Banku Spółdzielczego Maria Rybka,  p.o. dyrektora ZS w Prusicach Dorota Borowiecka, panie wicedyrektor Elżbieta Pietrzyk i Małgorzata Syrnyk – Żuk, dyrektor SP w Skokowej Andrzej Grzegorzewicz, oraz dyrektor SP w Piotrkowicach Stanisław Mazur. Pojawili się również przedstawiciele Rady Rodziców w Prusicach, oraz Skokowej. 

Statuetki odebrało kilkudziesięciu uczniów wraz z rodzicami i nauczycielami, którzy pomogli im w do osiągnięciu sukcesów podczas konkursów. 

|