Edukacja przedszkolna szansą na sukces twojego dziecka

magdalena seredynska | Piątek 23.05.2014 aktualizacja: 08.04.2015, 14:17

 

Projekt pn." Edukacja przedszkolna szansą na sukces twojego dziecka" Priorytet IX.Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA W PROJEKCIE

DEKLRACJA UCZESTNICTWA RODZICA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (DZIECKA) O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (RODZICA) O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

 

Główna strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki www.efs.gov.pl

|