DZIEŃ MAMY W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM W BRZEŹNIE

Dorota Leń | Niedziela 09.06.2013 aktualizacja: 09.06.2013, 13:03
W środę 5 czerwca 2013 roku w Punkcie Przedszkolnym w Brzeźnie świętowano Dzień Matki. Dzieci dla swoich mam przygotowały wspaniałe laurki, a także recytowały wierszyki.

 

Gmina Prusice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej uzyskała dofinansowanie na realizację projektu o nazwie „Edukacja przedszkolna szansą na sukces twojego dziecka”


|