Dwie nowe świetlice w Gminie Prusice

Dorota Leń | Wtorek 09.07.2013 aktualizacja: 09.07.2013, 18:06
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wraz ze Skarbnikiem Miasta i Gminy Prusice Konradem Buczkiem w poniedziałek 1 lipca 2013 roku w Jemielnie w powiecie górowskim podpisali dwie umowy na projekty współfinansowane w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Gmina otrzyma ponad 900 tys. zł. dofinansowania na wybudowanie nowej świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Zakrzewie oraz remont i przebudowę świetlicy w Piotrkowicach.

Gmina Prusice w tegorocznym naborze w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” dofinansowanego z PROW na lata 2007 – 2013 otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch zadań.

Pierwszy projekt „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrkowice” wyniesie Gminę 732 321,40 zł, z czego koszty kwalifikowane to 595 383,23 zł, a kwota dofinansowania 441 138,00.  W ramach zadania zostanie wyremontowana i przebudowana świetlica. Ta inwestycja wpłynie na poprawę warunków do rozwoju życia społecznego, jak i kulturalnego mieszkańców wsi poprzez organizację spotkań, imprez oraz zabaw dla dzieci i młodzieży.

Natomiast drugi projekt pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zakrzewo” będzie kosztowa 1 512 814,68 zł, gdzie koszty kwalifikowane to 957 536,86 zł, a kwota dofinansowania 500 000,00 zł.

Remont świetlicy w Piotrkowicach i budowa nowej świetlicy dla Zakrzewa – Raszowice to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców tych miejscowości. Jestem przekonany, że nowe obiekty wpłyną na jeszcze większą aktywność społeczności lokalnej – podkreśla radny Miasta i Gminy Prusice Janusz Łesak dodając: – Chciałbym z tego miejsca podziękować Panu Burmistrzowi i jego współpracownikom za konsekwencję w realizacji swojego programu wyborczego. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i w przyszłym roku będziemy świętować otwarcie dwóch nowych świetlic.

|