Droga w Krościnie Małej po remoncie

Dorota Leń | Sobota 27.10.2012 aktualizacja: 27.10.2012, 23:15
Mieszkańcy Krościny Małej po osiemnastu latach wreszcie doczekali się wyremontowanej drogi na odcinku od bloków w ich wsi do cmentarza w Prusicach. Przeprowadzona inwestycja kosztowała Gminę ponad 400 tys. zł i doskonale wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców tych obu miejscowości, a także zyskają na niej rolnicy, gdyż do drogi przylegają pola uprawne.

- Sukcesywnie dążymy do remontowania i poprawiania stanu dróg w Gminie Prusice – podkreśla na każdym kroku Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz.

Jak można zauważyć droga w Krościnie Małej łącząca dwie sąsiadujące ze sobą miejscowości jest tego doskonałym przykładem. Inwestycję wykonano od cmentarza w Prusicach do bloków w miejscowości Krościna Mała. Jej wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o. , Piotroniowice/Wołów.

Prace wykonano w 6 tygodni

W środę 3 października po sześciu tygodniach od przekazania placu budowy wykonawcy dokonano komisyjnego odbioru końcowego przebudowy nawierzchni drogi gminnej w Krościnie Małej, a także uroczyście ją otwarto. Poświęcenia nowej inwestycji dokonał ks. Proboszcz Bernard Świst, natomiast uroczystego przecięcia wstęgi: Burmistrz Igor Bandrowicz, wiceburmistrz Kazimiera Rusin, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Prusicach Zbigniew Ziomek, sołtys Krościny Małej Zofia Koncewicz, pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach Paweł Kaźmierczak, wykonawca, radni gminni, radni powiatowi i inni zaproszeni goście.

Nowa nawierzchnia i renowacja rowów

Prace projektowe na realizację inwestycji wykonano dwuetapowo w 2010 roku i 2012 roku. Razem obejmowały 856 mb drogi. W ramach prac przeprowadzonych w tym roku została wykonana droga o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5 m wraz z nową podbudową i dwustronnymi poboczami tłuczniowymi o szerokości 2 x 0,75 m.

Do posesji przylegających do drogi wykonano zjazdy o nawierzchni asfaltowej. Prace obejmowały także wykonanie renowacji przydrożnych rowów mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wykonanej nawierzchni drogowej.

 

Przebudowano również występujące na drodze przepusty drogowe i zamontowano prefabrykowane przyczółki, a także ochronne bariery drogowe.  W końcowej fazie wykonywania robót, zostało również dokonane oznakowanie przebudowanej drogi, pionowymi znakami drogowymi.

Oszczędności przetargowe

Wartość inwestycji według kosztorysu inwestorskiego wynosiła: 798 565,54 zł brutto. Jednak w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, najkorzystniejsza oferta była złożona na kwotę 448 186,11 zł brutto. Łączna wartość zadania to 465 573,11 zł brutto. Jak można zauważyć Gmina Prusice na tej inwestycji zyskała znaczące oszczędności poprze targowe.

Nowa droga w Krościnie Małej to zapowiedź kolejnych remontów dróg w naszej Gminie. Na liście najbliższych inwestycji drogowych jest remont drogi gminnej w Budziczu. W przetargu najkorzystniejszą ofertę na wykonanie tego zadania również złożyła firma Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Mostów z Piotroniowic. 

|