Dowody osobiste wydane w 2002 r., tracą swoją ważność w tym roku !!!

UMiG Prusice | Środa 23.05.2012 aktualizacja: 23.05.2012, 09:23
Wszyskie dowody osobiste wydawane są z określonym terminem ważności: - dowód osobisty wydany osobie która ukończyła 18 lat jest ważny 10 lat od daty jego wydania - dowód osobisty wydany osobie która nie ukończyła 18 roku życia jest ważny 5 lat od daty jego wydania - dowód osobisty wydany osobie która ukończyła 65 lat jest ważny na czas nieoznaczony

Każdy może sprawdzić do kiedy ma ważny swój dowód osobisty.

Termin ważności dowodu osobistego wskazany jest w prawym dolnym rogu na stronie na której widnieje zdjęcie. 

Dowody osobiste, których termin ważności już upłynął nie uprawniają do posługiwania się nimi. 

O wymiane dowodu osobistegop należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu jego ważności.

|