Dorota Leń
Koordynator projektów unijnych - Główny specjalista ds. funduszy strukturalnych
Telefon:71 312-62-24 wewnętrzny 86
Adres e-mail: