Dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy Prusice przez NFOŚiGW i WFOŚiGW

Dorota Leń | Niedziela 28.07.2013 aktualizacja: 28.07.2013, 12:40
16 lipca br. Gmina Prusice podpisała umowę dotacji NR 161/D/OZ/WR/2013 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pod nazwą: \"Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prusice\"

Całkowity koszt projektu wyniósł 96 372,35 zł , z czego otrzymana dotacja wynosi  81 916,50 zł,  co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania, a w tym 50% kosztów ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz 35 % kosztów udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  

Dofinansowanie wynika z  konkursu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW cz. 2). "Usuwanie wyrobów zawierających azbest".

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na demontażu, transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest w ilości 207,52 Mg.

Projekt ma na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Nieruchomości, których dotyczył wniosek zostały zinwentaryzowane oraz ujęte w PROGRAMIE USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY PRUSICE NA LATA 2013-2032

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

 

 

 

 

Poniżej linki:

www.wfosigw.wroclaw.pl   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.nfosigw.gov.pl  - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Róża Popielarz

|