Dlaczego warto zapisać swoje dziecko do PP w Brzeźnie?

Dorota Leń | Niedziela 09.06.2013 aktualizacja: 09.06.2013, 13:33
Jeśli jeszcze nie jesteś zdecydowany czy wysłać swoją pociechę do Punktu przedszkolnego, przyjdź i zobacz jak wygląda dzień w placówce. Każdego dnia Twoje dziecko nabywa innych umiejętności oraz ma możliwość spędzenia czasu z rówieśnikami.

W 5 godzinnym PP dla dzieci są przewidziane 2 posiłki. Jeśli tylko pogoda dopisuje, przedszkolaki spędzają czas na nowym placu zabaw. 
Wystarczy wypełnić deklarację którą można pobrać w UMiG w Prusicach, Punkcie Przedszkolnym oraz ze stronywww.prusice.pl


Udział dziecka w Punkcie Przedszkolnym jest darmowy. :) Gorąco zachęcamy :)

Gmina Prusice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej uzyskała dofinansowanie na realizację projektu o nazwie „Edukacja przedszkolna szansą na sukces twojego dziecka”


 

Koordynator projektu

Magdalena Seredyńska

|