Certyfikat EFQM dla Urzędu Miasta i Gminy Prusice

Dorota Leń | Niedziela 14.12.2014 aktualizacja: 14.12.2014, 13:59
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wspólnie z Sekretarzem Miasta i Gminy Prusice Grzegorzem Terebunem podczas I sesji kadencji 2014 - 2018 w poniedziałek 1 grudnia 2014 roku otrzymali z rąk przedstawicieli Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Certyfikat, że Urząd Miasta i Gminy Prusice posiada system zarządzania spełniający kryteria Europejskiej Nagrody Jakości EFQM.

Zgodność systemu została sprawdzona podczas przeglądu zarządzania przeprowadzonego w ramach projektu „Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 6 JST”. Gmina Prusice była partnerem w realizowanym projekcie.  

|