Bezpłatne szkolenia zawodowe dla Rolników

Dorota Leń | Wtorek 28.02.2012 aktualizacja: 05.03.2012, 11:04
Firma Consultor Sp. z o.o. prowadzi nadal rekrutację do trzech rodzajów bezpłatnych szkoleń zawodowych dla osób odchodzących z rolnictwa. Tematyka szkoleń to: organizator obsługi turystycznej - agroturystyka z podstawami przedsiębiorczości, kelner i barman z językiem angielskim oraz Monter Izolacji Budowlanych. Bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych oraz spełniających wymagania do zgłaszania się na szkolenia. Już są pierwsi zakwalifikowani z naszej Gminy.

Projekt „Nowy zawód – lepsze perspektywy” na terenie województwa dolnośląskiego jest realizowany od 3 listopada 2011 roku. Najbliższe zaplanowane szkolenia obejmują również powiat trzebnicki, a tym samym Gminę Prusice. Szkolenia są przeznaczone dla osób odchodzących z rolnictwa, a ich celem jest pomoc w dostosowaniu kwalifikacji tych osób, aby mogły znaleźć zatrudnienie na regionalnym rynku pracy w obszarach niezwiązanych z rolnictwem lub podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą.

Projekt jest realizowany na mocy umowy z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, z dnia 5 września 2011 r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do rolników /lub ich domowników/, którzy spełniają łącznie poniższe warunki: są ubezpieczeni w KRUS-ie, zamierzają podjąć zatrudnienie w obszarach nie związanych z rolnictwem lub podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą; zamieszkują w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej, lub mieście do 25 tys. mieszkańców, zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie województwa dolnośląskiego, w powiatach wałbrzyskim, kłodzkim, oleśnickim, trzebnickim, średzkim lub wrocławskim oraz chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe w branżach uznanych za strategiczne dla województwa dolnośląskiego (turystyka, hotele i restauracje, zrównoważone budownictwo) – informuje Grzegorz Szewczuk, specjalista ds. rekrutacji i informacji projektu i dodaje: – Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wśród tematyki szkoleń na które prowadzona jest rekrutacja znajdują się: Organizator obsługi turystycznej - agroturystyka z podstawami przedsiębiorczości(120 godz. + 40 godz. moduł podstawy przedsiębiorczości). –Z uwagi na duże zainteresowanie tym szkoleniem osób  spełniających kryterium uczestnictwa w projekcie z powiatu trzebnickiego, to szkolenia będzie odbywało się właśnie w tym powiecie, w okolicach Trzebnicy – informuje Grzegorz Szewczuk z Firmy Consultor.

Drugie szkolenie to: kelner i barman z językiem angielskim(120 godz. +80 godz. moduł językowy). To szkolenie planowane jest w powiecie oleśnickim.

Natomiast trzecie szkolenie: Monter Izolacji Budowlanych(120 godz. zajęć teoretycznych + 140 godz. zajęć praktycznych) odbędzie się w powiecie wrocławskim.

Szkolenia będą odbywały się trzy razy w tygodniu. Wszyscy uczestnicy szkoleń będą mieć zapewnione: doradztwo zawodowe przed rozpoczęciem szkolenia, poczęstunek w trakcie trwania szkolenia (przerwy kawowe oraz ciepły posiłek), materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia, ubezpieczenie NNW, miłą atmosferę, sprzyjającą zdobywaniu wiedzy oraz profesjonalną organizację zajęć.

Jak poinformował nas Grzegorz Szewczuk to rekrutacja do wszystkich szkoleń jeszcze trwa.

Jak już wiemy, są też pierwsze osoby z terenu Gminy Prusice, które zostały zakwalifikowane do projektu. Zachęcamy innych mieszkańców naszej Gminy, do skorzystania z bezpłatnych możliwości zdobywania wiedzy i rozwoju.

Wszystkie kursy odbywają się w rozsądnej odległości od gminy Prusice: na terenie powiatu trzebnickiego oraz powiatów graniczących: oleśnickiego i wrocławskiego – podkreśla Grzegorz Szewczuk.

Organizatorzy zapewniają zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, a także poczęstunek w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, materiały do zajęć praktycznych.

Z organizatorami szkolenia można skontaktować się tel. 71/ 343 97 09, 500 026 596, lub mailowo:g.szewczuk@consultor.pl.

Strona internetowa projektu: www.nowyzawod.consultor.pl

- Udział w projekcie to szansa na bezpłatne zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych dla wszystkich rolników rozważających zmianę profilu zawodowego – dodaje na koniec Grzegorz Szewczuk.

|