Bezpłatna informacja na temat funduszy europejskich

Dorota Leń | Niedziela 20.01.2013 aktualizacja: 20.01.2013, 20:49
W ramach projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich 2007-2013” bezpłatną informację na temat Funduszy Europejskich 2007-2013 na terenie województwa dolnośląskiego zapewnia Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu, działający w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Projekt pn.„System Informacji o Funduszach Europejskich 2007-2013” realizowany jest przez województwo dolnośląskie w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Punkt Informacyjny oferuje dwa rodzaje usług informacyjnych:

Pomoc przy ubieganiu się o dotację:
- zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich lub informacja o braku możliwości dofinansowania pomysłu przedstawionego konsultantowi w ramach aktualnie trwających programów,
 - informacja o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji,
 - przedstawienie „krok po kroku” procesu ubiegania się o dofinansowanie.

Wstępna pomoc w rozliczaniu projektów:
 - informowanie o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach związanych z procesem rozliczania projektu,
 - informowanie o wymogach przy opisywaniu dokumentów finansowo-księgowych, w szczególności zasadach opisywania faktur, rachunków i innych dokumentów równoważnych,

 - informowanie na temat zasad kontroli projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Bezpłatną informacje nt funduszy europejskich można uzyskać drogą telefoniczną, e-mailową lub podczas indywidualnych konsultacji w siedzibie Punktu.

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00

50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 17, pokój nr 0002

Infolinia: 0801 700 008

Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51

       (71) 776 97 64, (71) 776 97 65

Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl

www.fundusze.dolnyslask.pl

|