BĘDZIE PUNKT PRZEDSZKOLNY W GÓROWEJ

Dorota Leń | Niedziela 28.10.2012 aktualizacja: 28.10.2012, 00:03
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził we wtorek 16 października listę rankingową dla konkursu I/9.1.1/A/12 – IX runda konkursowa w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W związku z tym pragniemy poinformować że wniosek Gminy Prusice pod tytułem „Przyjazna edukacja od najmłodszych lat w Górowej” znalazł się na pierwszym miejscu listu rankingowej i został rekomendowany do dofinansowania. Beneficjent na jeden PP mógł otrzymać do 250 tys. zł. Projekt będzie realizowany od 01.01.2013 roku do 31.12.2014 roku.

W tym miejscu informujemy, że oprócz PP w Górowej od stycznia ruszą jeszcze dwa inne PP w Brzeźnie i Strupinie, na które Gmina Prusice pozyskała również dofinansowanie z tego samego konkursu.

|