Aktywnie, zdrowo i sportowo w Skokowej

Dorota Leń | Piątek 15.03.2013 aktualizacja: 15.03.2013, 21:14
Stowarzyszenie „SKOKOWIAK” rusza z projektem „Aktywnie, zdrowo i sportowo w Skokowej” w ramach działania 9.5 „Oddolne inicjatywy na terenach wiejskich” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stowarzyszenie w Partnerstwie z Gminą Prusice na realizację projektu pozyskało 100 % dofinansowania w kwocie 38 000,00 zł.

Projekt skierowany jest głównie do mieszkańców wsi Skokowa, a także okolicznych wsi. Warunkiem uczestnictwa jest zamieszkiwanie na terenie wiejskim. Uczestnicy zajęć zostaną wyłonieni w drodze rekrutacji na podstawie złożonych deklaracji i formularzy zgłoszeniowych ( do pobrania w załącznikach)

W ramach projektu odbędą się zajęcia sportowo – taneczne (edukacja sportowa), a także zdrowy styl życia - wyjazdy na basen oraz wyjazdy do kina, filharmonii, opery, teatru w ramach „aktywnej edukacji kulturalnej”.

Projekt będzie realizowany przez 10 miesięcy. 

- DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

- REGULAMIN PROJEKTU

|