150 tys. zł na budowę boiska wielofunkcyjnego w Strupinie

Dorota Leń | Środa 20.05.2015 aktualizacja: 20.05.2015, 08:39
Gmina Prusice decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2015 roku uzyskała dofinansowanie w kwocie 150 tys. zł. na budowę boiska wielofunkcyjnego w Strupinie w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015 – 2017. Decyzję o dofinansowaniu w dniu 5 maja 2015 roku z rak Marszałka Cezarego Przybylskiego i członka Zarządu Jerzego Michalaka odebrał Doradca Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Wiktor Lubieniecki.

- Gmina Prusice w marcu 2015 roku złożyła do Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego wniosek ze zgłoszeniem inwestycji do ujęcia w Bazie Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015 – 2017 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – zaznacza Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz dodając: - Podjęliśmy decyzję, że będziemy starali się o uzyskanie dofinansowania na realizowane zadanie, jakim jest budowa boiska wielofunkcyjnego w Strupinie. Całkowity koszt inwestycji to ponad 498 tys. zł. My jako JST wnioskowaliśmy zgodnie z zasadami konkursu o 33 % dofinansowania kosztów kwalifikowalnych i otrzymaliśmy decyzję o otrzymaniu dofinansowania w kwocie 150 tys. zł.

Złożony wniosek przez Gminę Prusice otrzymał pozytywną decyzję Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i znalazł się na liście podstawowej dofinansowanych projektów w ramach środków przyznanych na województwo dolnośląskie. Decyzję o otrzymaniu dofinansowania w dniu 5 maja 2015 roku na Stadionie Wrocław z rak Marszałka Cezarego Przybylskiego i członka Zarządu Jerzego Michalaka odebrał Doradca Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Wiktor Lubieniecki

Jednak do otrzymania dofinansowania jeszcze długa droga, gdyż trzeba złożyć wniosek inwestycyjny do Ministra Sportu.

 – Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania wniosku inwestycyjnego wraz z załącznikami, który do końca maja trzeba złożyć do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej 2015 – zaznacza Dorota Leń z Referatu Funduszy Zewnętrznych UMiG Prusice dodając: - Jednak za nim gotową dokumentacje złożymy do MSiT, wcześniej bo do 20 maja 2015 roku musimy złożyć do Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki UMWD w celu otrzymania opinii Marszałka, która potwierdzi, że zadanie inwestycyjne zostało ujęte w Programie dla Województwa Dolnośląskiego.

Boisko wielofunkcyjne, które powstaje w Strupinie, to kolejny obiekt, który powstaje w ramach autorskiego projektu w Gminie Prusice – „Prusicki Orzełek”.

(foto: UMWD)

|